Auktion vid Gannor i Lau.

Sterbhusdelegarne efter aflidne hemmansegaren Karl Danielsson, Gannor i Lau socken, låta genom offentlig auktion, som fredagen 17 och lördagen 18 innevarande Januari förrättas vid Gannor, hvarje dag från kl. 10 f. m., till de mestbjudande försälja hela lösöreboet, äfvensom emot årligt arrende egovis under en tid af tio år utarrendera fastigheten 1/8:dels mantal af Gannor hemman.
Lösöreboet består at något guld och silfver, malm, diverse kokkärl af koppar och jern, en mängd träkärl; glas- och porslinsvaror; möbler hvaraf må nämnas, vägg- och toalettspeglar, byråskåp, skänkar, mat , te- och spelbord, flere stycken sängar, en softa, tvätt-komoder, olika slag af stolar m. m.; af sängkläder: goda ljäderfylda bolstrar, sängtäcken; linne samt diverse mansgångkläder; snickaresaker och smedjeverktyg; atrandbruksredskap; åkerbruks-och körredskap, bestående af ett tröskverk, vindmaskin, sädesrislar, vrånghäckar, lafvar, foderhäckar, stegar, harfvar, mullfilsor, sladdar, kornvält, vänd- och spetsplogar, högafflar, tvänne resvagnar, tvänne bättre och andra mera begagnade arbetsvagnar , en kärra, flere par kälkar, selar, selsvänglar, oxok med kettingar; kreatur: en hingst 3 år gammal, ett sto 3 år gammalt och ett ungsto ett år gammalt, 2 par dragoxar, 2 tjurar, kor, qvigor, 15 st. får, en gris och ett par gäss; åtskilligt i bouppteckning efter den aflidne under rubriken diverse antecknade såsom två par hästtäcken, två st. grimmor med koppel, två satser ryktdon, hälften i en sikt-och torrmalniugsqvarn med tillbehör, en smedja af trä, gammalt jern och åtskilligt ämnesvirke m. m. Fredagen 17:de kl. 1 på dagen verkställer utarren dering at fastigheten, hvaretter försäljning af kreaturen och åkerbruks- samt körredskapen ofördröjligen tager sin början, hvilket till spekulanters kännedom meddelas. Betalningsanstånd för lösegendomen lemnas godkände inropare till 1 instundande Oktober, och blifva i afseende å fastigheten betalnings- och öfriga vilkor tillkännagifna före utropet.
Burs 2 Januari 1879.
M. E. Svallingson.

Gotlands Allehanda
Lördagen 4 Januari 1879
N:r 2

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *