Auktion vid Bosarfve i Stånga.

Hemmansegaren Johan Högberg, Bosarfve i Stånga, låter genom offentlig auktion, fredagen 10 instundande Januari kl. 12 på dagen till den högstbjudande försälja sitt egande mantal kronoskatte Bosarfve. Hem mansdelen at bördig beskaffenhet, har undergått laga skifte och utgöres af tvänne skiften; hvaraf det ena beläget i närheten intill Stånga jernvägsstation. Af köpeskillingen böra 500 kronor er läggas inom 14 dagar efter auktionsdagen; ett i hemmanet intecknadt hypotekslån får öfvertagas och öfverskjutande köpeskillingsbeloppet får emot godkänd säkerhet innestå tills vidare. Öfriga vilkor tillkännagifvas vid auktionen.
Burs 31 December 1878.
M. E. Svallingson.

Gotlands Allehanda
Lördagen 4 Januari 1879
N:r 2

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *