Auktion af Skönarfve i Lefvide.

Lördagen 11 instundande Januari kl. 12 på dagen låter husbonden Karl Skönlund genom offentlig auktion, som å stället förrättas, till den högstbjudande försälja sitt egande 1/4:dels mtl kronoskatte Skönarfve i Lefvide socken med dertill hörande vattenverk, såsom såg och qvarnar. Betalnings-, tillträdes-och öfriga vilkor skola före utropet tillkännagifvas. Skulle antagligt köpeanbud icke erhållas, utbjudes vattenverken och hemmanet till arrende på sex års tid, hvar för sig. Hugade spekulanter kunna dagen före auktionen vända sig till säljaren för erhållande af upplysningar angående hemmanets beskaffenhet m. m.
Alfva och Gudings 30 December 1878.
Efter anmodan,
A. M. Eneman.

Gotlands Allehanda
Lördagen 4 Januari 1879
N:r 2

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *