Auktion vid Hörsne skolhus.

Genom offentlig och frivillig auktion som tisdagen 7 nästk. Januari från kl. 10 f. m. förrättas i Hörsne skolhus låter skolläraren H. F. Alfvengren i anseende till afflyttning försälja åtskillige husgerådsaker som icke medhunnos vid förra auktionen, bestående af en antik byrå med skåp, ett klädesskåp, ett notställ, fiol, klanett, en större samling böcker, mansgångkläder, flaskor, blomkrukor och burkar af hvarjehanda slag, jernsaker, en enbetssele, ett mindre hus at trä inredt till förvaringsbod m. m. Godkände köpare lemnas anstånd med betalningen till 1 nästk. Mars.
Hörsne 31 December 1878.
Efter anmodan,
L. P. Christensson.

Gotlands Allehanda
Lördagen 4 Januari 1879
N:r 2

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *