Auktion vid Stora Helvigs i Fole.

Onsdagen 15 innev. Januari låter hemmansegaren Johan Hellgren Stora Helvigs i Fole genom offentlig och frivillig auktion till den högstbjudande för. sälja växande skog till afverkning under 2 års tid i en hage omkring 20 tunnland, Malmhagen k., lydande under Lilla Helvigs hemman. Upplysningsvis får nämnas att skogen, som är tjenlig till sågtimmer och bygnadsvirke, utbjudne i mindre lotter med förbehållen pröfningsrätt å blifvande anbud. Äfven försäljes ett par hästar. Auktionen börjas i nämde hage kl. 11 f. m., och lemnas godkände köpare 4 månaders betalningsanstånd.
Hörsne 2 Januari 1879.
Efter anmodan,
L. P. Christensson.

Gotlands Allehanda
Lördagen 4 Januari 1879
N:r 2

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *