Borgenärerna

uti från orten afvikne handlanden A. P. Kjellenbergs vid Gotland norra häraderätt anhängiga konkurs kallas härmed till sammanträde å Angelbos gästgilvaregärd i Lärbro socken lördagen 18 Januari kl. 3 e. m. för att taga del af redovisningen för konkursboets förvaltning och granska upprättadt utdelningsförslag samt bestämma arvode för boets förvaltning.
Othem 2 Januari 1879.
Rättens ombudsman.

Gotlands Allehanda
Lördagen 4 Januari 1879
N:r 2

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *