Inskrivningsrevisionen

för Gotlands inskrivningsområde och för Visby sjömanshus har i dag haft sammanträde å länsstyrelsens sessionsrum under landshövding Roos’ ordförandeskap och i närvaro av överstelöjtnant E. N. D. af Sandeberg och major P. W. Genberg. Som ledamöter av revisionen närvoro lantbrukarne Joh. Johansson, Gardarve i Fardhem, och Christian Olofsson, Ardags i Ekeby, samt kronofogde J. H. Bachér. Läkare voro fältläkaren J. O. Nordlander och förste prov.-läkaren N. Åkesson.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 April 1920
N:r 82

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *