Från landsbygden. Burs.

Burs, 8 april.
Fältskjutning var anordnad med Burs Skyttegilles medlemmar 5 april.
Skjutningen tog sign början kl. 2 e. m. under tämligen goda väderleksförhållanden och god tillslutning från medlemmarnas sida, och efter skjutningens slut samlades skyttarna vid Lars
Bandelin, Manges, som villigt upplät sin rymliga bostad till skyttarnes förfogande. Där intogos förfriskningar och en god kamratande var rädande.
En gåva i form av en promenadkäpp överlämnades från gillets medlemmar till dess förre ordförande J. Åkerbäck, som på ett förtjänstfullt och energiskt sätt skött dess angelägenheter alltsedan gillet stiftades:
Prislistan fick följande utseende: Karl Jakobsson 13,träff, R. Kullberg 13, J. Malmberg 13, Alb. Dahlby, 12, Karl Söderberg 12, R. Österberg 11, H. Pettersson 11, Wald. Johansson, ll, P. Blad 11, Lars Bandelin 10, H. Frendin, H. Andersson, J. Österberg, E. Hansson, W. Alvegren, Aug. Pettersson, 9 vardera.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 April 1920
N:r 82

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *