Fastighets- och Lösöreauktion vid Kulshage i Hangvar.

Tisdagen den 13 april kl, 10 f. m, låter K. Sjögren Kulshage genom offentlig auktion försälja sina fastigheter, bestående av 2/112 mtt Kulshage i Hangvar och 40 tld skogsmark av 19/512 mtl. Tängelgårda i Lärbro, varå finnas omkr. 400 st. stämplade träd.
Av lösöret må nämnas 2 st. hästar en 12 och en 17 år, 1 trilla, 2s t. selar, 3 arbetsvagnar för enbet, 1 foderhäck för par, fjäderharv 9 pinnars, plogar, stubbrytare, frösåningsmaskin, decimalvåg med vikter, 2 st. rörgängskivor med 8 st. backar p. 1/4-2 tums rör, rörtänger, röravskärare, ångrör, 1 1/4 tum, galva- niserade rör, bågfil, stocksågar, kättingar, 50 meter stängselnät, 2 meters, några kbm. ved, 1 stack myrfoder, 1 d:o råghalm, säng, stolar, bord, skiftnycklar, rörmuffar, nipplar m. m.
För fastigheten, som kommer att utbjudas dels styckevis, och dels i helhet tillkännagivas försäljningsvilkoren vid auktionen och dessförinnan av undertecknad. 1/10 av köpeskillingen skall erläggas genast.
För lösöret lämnas anstånd till 1 sept. d. å.
Hangvar i april 1920.
J. L. JACOBSSON.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 April 1920
N:r 82

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *