Gratialer vid härvarande Sjömanshus

utbetalas å Sjötnanshuskontoret den 21 dennes kl. 8-12 före- och 2-5 eftermiddagen; å landet boende gratialister skola vara försedda med gratialsbref och prestbevis om frejd och torftiga omständigheter, men de i staden boende behöfva endast medhafve gratialsbref.
Wisby Sjömanshus den 8:de December 1874.
På Direktionens vägnar:
C. G. BAHR.
Ombudsman.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 12 December 1874
N:r 98

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *