Haveri-Auktion.

Thorsdagen den 17 dennes från kl. 10 f. m. försäljes för vederbörandes räkning vid Ronehamn vraket och inventarierna efter utanför Gröttlingbo förolyckade Nederländske Skonerten ”Jacomine Coruelia”, som varit förd af Capt. E. H. Drok. Betalningen erlägges kontant.
Wisby i Kongl. Nederländska Vice Consulatet den 10 December 1874.
JOHN E. STARE.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 12 December 1874
N:r 98

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *