Gåfvor till Gotlands Fornsal.

Borgmästare S, J, Matthiesen:
Heimskringla af Sn. Sturleson, 2 band. Pipränsare nål af silfver, förgyld, med en taffelsten och sex rubiner Pokal-glas, matt slipadt.
Borgmästarinnan Anna Matthiesen, f. Hansen:
Luktvattensflaska af glas med Fodral af elfenben, konstsvarfvadt. Fruktkorg af postlin, genombruten.
Bagare Nils Lindbom:
Wisby stads Skomakare Ämbets Räkenskapsbok 1760, fol. K. M:s Ordning och Skrå för handtverkare, af 1720. Sthlm 1741, 4:o. Snörlif af lärft, blått. Plånbok af läder. Låstapp af järn.
Madam Anna Malm:
Thé kanna af äkta postlin, hvit med blommor.
Husb. C. J. Gardelius Hägsarfve i Ekeby:
Porträtt af J. Gråberg i Hemsö, en skänk till sjökapten G. Ekström (då på besök i Florens)
Adjunkt D:r G. Lindström:
Knapp af bly, hittad i Fardhem.
Handl. J. P. Fardelin uti Rute:
1/2 Daler Silf. Mynt (femstämplad kopparplåt.)
Öfverstelöjtnantskan Charlotta Stenberg, f. Segerdahl:
Dryckeskanna af masur-björk, snidad (jagtstycke). Een Reese-Book ö. thet G. o. N. Test., Sthlm 1588, fol. Clavis Script Sacrae, Basil. 1629, fol. Thet N. Testament (1:a Del.), utan årtal, fol. En Ceder kotte.
Consul Carl Stenberg:
Kontant (för en gång) 25 kr.
Stud. N. S. Stenvall:
Slipsten af grushäll, funnen vid Smiss i Garda.
Kyrkovärden Joh. Söderdal, Boleks i Eskelhem:
Tallrick af postlin, målad.
Husb. Oskar Norvall, Hamars i Norrlanda:
Vita S. Johannis Bapt., 2:dra delen, Sthlm 1615, fol.
Fru Fredrika Jhre, f. Sturtzenbecker:
Eld don (medelst lås), med ljusstake. Fogelstekspett.
Löjtn. Joh. Hagdahl:
Flint-skärfva, tillknackad, hittad vid Wible.
Fru A. C. Bacherus, f. Lutteman:
Coiffure af gazir, med blommor (brukad för 50 år sen). Klädningslif af siden, grönt (D:o) Klädningslif af siden, ljusrödt, silfverspetsar (D:o) Skor af siden, gröna (D:o). Skor af skinn, ljusröda och broderade.
M:ll C. C. Lange:
Guld spets, 1 aln 3 tum lång och 3 tum bred (brukad på Bind mössa). Kam, genombruten, hög. 6 st. Vin-glas, slipade (J. L.) Snusdosa (af en klöf) med spegel i locket.
M:ll Emma G. Törner:
Pokal-glas, slipadt, (H), med lock.
Fru M. S. Ahlberg, f. Törner:
Pokal-glas, slipadt (H), utan lock.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 9 December 1874
N:r 97

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *