Kongl. postångfartyget Sofia

fördt af hr kapten G. A. Höggren afgår från Westervik till Wisby hvarje Tisdags och Fredags morgon och från Wisby till Westervik hvarje Söndag och Thorsdag tidigt på morgonen, då passagerare böra infinna sig ombord före kl. 2.
Gods och passagerare befordras emot de af Kongl. Postverket fastställda afgifter.
Närmare underrättelser meddelas af fartygets commissionär
E. LILJEWALCH.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 9 December 1874
N:r 97

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *