Egendomsköp.

Den i Wisby närhet belagna, natursköna egendomen Manhem har i dessa dagar af kapten Ahlander blifvit försåld till stud. Stenvall från Kronobergs län för en summa af 20,000 kronor.
Handlandena Wendell härstädes hafva, såsom det förmäles, nyligen inköpt en större del af skogsegendomen Hau och Trälge i Fleringe socken för 30,000 kronor.
Egendomen Taksten (utan underlydande och inventarier) har för några dagar sedan af konsul J. P. Stare och grosshandlanden C. Procopée blifvit försåld till landtbrukaren K. Björkman för en köpesumma af 60,000 kronor.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 10 November 1874
N:r 89

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *