Gotlandstjufvarne,

hvilka hitväntades i går; men uteblefvo, äro nu äfven misstänkta för mordet å ingeniören Upmark och hans körsven. Deras namn äro Hjort och Tector. De häktades, den förre, då han stod i begrepp att med bantåg afresa från Liljeholmen, och den senare vid Saltskog, bortom Södertelge. Båda vore beväpnade och gjorde vid häktandet förtvitladt motstånd. Polisundersökningarne, hvilka ännu pågå i Stockholm, men hemlighållas, har orsakat uppskofvet med deras hitförpassande.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 10 November 1874
N:r 89

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *