Jernvägsundersökningarne.

Till hvad vi förut härom meddelat, kunna vi nu lägga, att dessa undersökningar, hvilka ledas af löjtnanten vid väg- och vattenbyggnadskåren hr A. Hagdahl, med biträde af hr kapten Belfrage, komma att från Wisby sträcka sig först öster ut och sedan dels mot Burgsvik och Ronehamn, dels mot Fårösund och Slite. Undersökningarne lära komma att taga en tid af mer än två månader, och blifva sålunda icke, såsom vi förut meddelat, blott okulära utan komma att omfatta jemväl afvägningar, linieutstakningar m. m. dithörande.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 Oktober 1874
N:r 78

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *