Förordnande.

H. Excellens hr Justitie-Statsministern har den 16 uti innev. månad förordnat lektorn vid högre elementarläroverket i Wisby Carl Johan Bergman att efter aflidne f. d. Landträntmästaren m. m. M. F. Ihre öfvertaga befattningen såsom Justitie-Statsministerns ombud i Wisby.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 26 September 1874
N:r 76

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *