Jakob Niklas Kalström.

Jakob Niklas Kalström.

När o. Lau.
F. i Fårö, Gotl. län, 1840 14/9. Stud. i Upps. 62. Prv. 65; komniin. i Fardhem 70; kyrkoherde i När fr. 81; kontr.-prost 1903-05.

Prästerlig tjänst i Visby stift. 1895-1913.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *