Konsistorium. Johan August Gylling.

Konsistorium. Johan August Gylling.

F. i Stockholm 18638/2. Stud. i Upps. 82; fil.
kand. 85; fil. lic. 93; fil. dokt. s. år. Lektor i hist.
med geografi o. modersmålet vid Visby h. allm.
lärov. fr. 99. Utg. histor. o. pedagog, afhandlingar.

Prästerlig tjänst i Visby stift. 1895-1913.

Konsistorium. Johan Alfred Fagerholm.

Konsistorium. Johan Alfred Fagerholm.

F. i Stockholm 18638/2. Stud. i Upps. 82; fil.
kand. 85; fil. lic. 93; fil. dokt. s. år. Lektor i hist.
med geografi o. modersmålet vid Visby h. allm.
lärov. fr. 99. Utg. histor. o. pedagog, afhandlingar.

Prästerlig tjänst i Visby stift. 1895-1913.

Konsistorium. Sven Johan Hjalmar Jansson.

Konsistorium. Sven Johan Hjalmar Jansson.

F. i Stockholm 18638/2. Stud. i Upps. 82; fil.
kand. 85; fil. lic. 93; fil. dokt. s. år. Lektor i hist.
med geografi o. modersmålet vid Visby h. allm.
lärov. fr. 99. Utg. histor. o. pedagog, afhandlingar.

Prästerlig tjänst i Visby stift. 1895-1913.

Konsistorium. Gustaf Fritiof Grath.

Konsistorium. Gustaf Fritiof Grath.

F. i Grebo, Österg. län, 1869 6/8. Stud. i Upps.
89; teol. kand. 1900. Lektor i kristendom o. filos,
propedevtik vid Visby h. allin, lärov. samt kyrkoli.
i Endre fr. 04.

Prästerlig tjänst i Visby stift. 1895-1913.

Karl August Thelander.

Karl August Thelander.

Norra kontraktet.
Visbystads- o. landsförsamlingar.
F. i Tanum, Göteb. o. B. län, 1865 19/9. Stud. vid Göteborgs högskola 91, i Upps. 93; folkskollär.-ex. 96. Prv. s. år; stadsmissionär i Visby s. år; 2:e domkyrkoadj. s. år; tf. pred. vid läuscellfäng. 96—
1901 o. ordin. 01—03; komminister i Visby fr. 03; liospitalspred. o. lasarettspred, därst. fr. s. år; reg.-pastor vid Gotl. inf.-reg. fr. 09.

Prästerlig tjänst i Visby stift. 1895-1913.

Biskop. Knut Henning Gezelius von Schéele.

Biskop. Knut Henning Gezelius von Schéele.

F. i Stockholm i8383i/5. Stud. i Upps. 56; fil.
kand. 63; fil. dokt. s. år; teol. kand. 67. Docent i
teolog, prenotioner vid Upps. univ. s. år; prv. 72;
rektor o. lär. vid Högre elem.-lärov. för flickor i
Upps. 72—76; förste teol. adj. vid Upps. univ. 73;
teol. dokt. 77; koutr.-prost 77—79; e. o. prof. i teolog,
prenotioner o. teolog, encyklopedi 77; prof. i samma
ämnen 79; inspektor för Upps. folkskollär.-semin.
80—85; biskop öfver Visby stift fr. 85; ordf. i Dir.
för Navigationsskolan i Visby 1901—03 o. v. ordf.
fr. 03; jur. liedersdokt. vid Yale univ., Amerika, 01.
Teologisk författare. Led. af Riksd. 2:a k. fr. 1900.

Prästerlig tjänst i Visby stift. 1895-1913.

Peter Rasmus Kullin.

Peter Rasmus Kullin.

Vamlingbo o. Sundre.
F. i Vall, Gotl. län, 1849 24/5. Stud. i Upps. 73. Prv. 75; kyrkoherde i Vamlingbo fr. 80; kontr.-prost fr. 1906. † i Vamlingbo, Gotl. län, 1908 9/10.

Prästerlig tjänst i Visby stift. 1895-1913.

Karl Per Arild Österberg.

Karl Per Arild Österberg.

Öja o. Hamra.
F. i Kräklingbo, Gotl. län, 1863 24/4. Stud. i Upps. 84. Prv. 97; pred. vid Visby stads fattigvårds- o. arbetsinrättn. 1903; domkyrkoadj. i Visby s. år; pred. vid länscellfäng. därst. s. år; kyrkoherde i Öja fr. 06.

Prästerlig tjänst i Visby stift. 1895-1913.

Oskar Andreas Eberhard Jacobsson.

Oskar Andreas Eberhard Jacobsson.

Grötlingbo o. Fide.
F. i Roma, Gotl. län, 1850 20/11. Stud. i Upps. 71. Prv. 84; kommin. i Dalhem 85; kyrkoherde i Grötlingbo fr. 87.

Prästerlig tjänst i Visby stift. 1895-1913.