Lanthamnarna.

Kappelshamnshamnarna (tiden 15—30 sept.) Ankomna fartyg:
till Storugns: Den 15: skonskepp. Hoppet, Söderman, Halmstad, tom; mfart, Oaxen Alfa, Carlsson Stockholm, stenkol; den 17: fyrm., mskon, Lisa Jonsson, Oxelösund, tom; pråm Oaxen 10, Lindberg, Norrsundet, d:o; den 19: mskon. Nitro, Smedberg, Södertälje, sprängämnen; den 22: bogsångf. Viki free: Sundsvall, bogserar: pråm Menja, Carlsson, d:o, tom; d:o Gripen, Lindqvist. Härnösand, d:o; den 23: Id:o Oaxen 32, Sjöström, Örnsköldsvik, d:o; den 24: mfart, Oaxen Alfa, Carlsson, Norrsundet, d:o; skonskepp. Dagny, Andersson, Ystad, d:o; den 28: pråm T. B. 382, Herdin, Sundsvall, d:o.
Avgångna fartyg: från Storugns:
Den 17: bogsångt. Kolbjörn, Rundstedt, Obbola, bogserar; pråm Åsterion, Selander, d:o, kalksten; d:o Tolvan, Jansson, d:o, d:o; d:o Tian, Törnqvist d:o, d:o; den 19: mskon. Tian, Smedberg, Kylley, sprängämnen; mfart. Oaxen Alfa, Carlsson, Norrsundet, kalksten; den 22: skonskepp. C. F. Ivers, Lindström, Obbola, d:o; pråm Oaxen 10, Norrsundet; d:o; den 23: skonskepp. hoppet, Söderholm, Obbola, d:o; fyrm. mskon. Lisa, Jonsson Köpmanholmen, d:o; den 27: bogsångf. Viking, Ljungström, Sundsvall, bogserar; pråm Menja, Carlsson, d:o. Kalksten; d:o Gripen, Lindqvist, Härnösand, d:o; mfart. Oaxen Alfa, Carlsson, Norrsundet, d:o; den 29: skonskepp. Dagny, Andersson. Obbola, d:o; den 30: pråm. T. B. 382, Herdin, Sundsvall, d:o; d:o Oaxen 32. Sjöström, Norrsundet, d:o.
Ankomna tartyg: till Bläse:
Den 17: bogsångt. Oaxen VIII, Vesterlund, Sundsvall, bogserar; pråm Oaxen 34, Larsson d:o, tom; d:o Oaxen 11, Dahlgren Norrsundet, d:o; d:o Oaxen 38, Eklund. Oxelösund, d:o; den 21: bogsångf. Oaxen IX, Jansson, Husum, bogserar; Oaxen 33. Westrell. d:o, tom; d:o Oaxen 15, Engborg, Härnösand, d:o; den 23: bogs.-ångf. Oaxen V, Östman, Husum, bogserar; pråm Oaxen 39. Svedlund, d:o, tom; d:o Oaxen 4, Hök, Härnösand, d:o; den 24: bogsångt. Iggesund, Bergström, Hudiksvall, bogserar; pråm Balder, Forss, d:o, tom; d:o Loke, Myrgren, d:o, d:o: den 28: bogsångf. Thor, Höglund, Sundsvall, bogserar; pråm Frode, Eriksson, d:o, tom.
Avgångna fartyg: från Bläse:
Den 19: bogsångf. Oaxen VIII, Vesterlund, Husum, bogserar; pråm Oaxen 38, Eklund, d:o kalksten; d:o Oaxen 11 Dahlgren, Härnösand, d:o; bogsångf. Oaxen IX Jansson, d:o, bogserar; pråm Oaxen 34, Larsson, d:o, kalksten; den 23: bogsångt. Oaxen V, Östman, Husum, bogserar: pråm Oaxen 33, Westrell, d:o, kalksten; d:o Oaxen 4 Hök, Härnösand, d:o; d:o Oaxen 15, Engborg, d:o, d:o; den 30: bogs.-ångt. Iggesund, Bergström, Iggesund, bogserar, pråm Balder, Forss, d:o, kalksten; d:o Loke, Myrgren, d:o, d:o; bogs.-ångf, Thor, Häglund, Sundsvall, bogserar; pråm Frode, Eriksson, d:o, kalksten; d:o Oaxen 39, Svedlund, Husum, d:o.

Fårösundshamnarna (tiden 16—30 sept.) Ankomna fartyg: till Bungenäs:
Den 16: mskon. Zenitha, Bengts Västervik, tom; tremskon. Thyra, Bengtsson, Randers, d:o; den 17: ångf. Tanto, Téxéll, Visby, d:o; den 21: pråm Bard Pettersson, Sundsvall, d:o; dan 22: mskon, Ragnar, Pettersson, Landskrona, d:o; den 25: pråm T. 387, Calander, Nynäshamn d:o; den 26: ångf. Tanto, Téxéll, Trelleborg, d:o; Sr 28: ångt. Larus, Ohlsson, Stockholm, den. 30: pråm T. B. 384, Östardahl, Härnösand,: d:o; till Fårösund: den 22: mfart. Erno, Brummer, Horsens för storm, tom: den 27: mgal. Wega, Grafström, Stockholm via Visby, sill; den 28: mkutter Primus, Johansson, Slite, tom; den 29: d:o d:o, d:o, d:o, d:o.
Avgångna fartyg: från Bungenäs:
Den 16: mskon, Zenitha, Beagtsson, Västervik, kalksten; den 17: tremskon. Thyra, Bengtsson, Sundsvall, d:o; den 18: ångt. Tanto, Téxéll, Trelleborg, d:o, den 22: pråm Bard. Pettersson, Sundsvall, d:o; den 23: mskon. Ragnar Pettersson, Härnösand, d:o; den 26: pråm. T. B. 384, Calander, Sundsvall, d:o; den 27: ångf. Taznto, Téxéll, Åhus, d:o: den 28: d:o Larus, Ohlsson, Trelleborg, d:o; den 30: pråm T. B. 384, Österdahl; Söderhamn, d:o; från Fårösund: den 23: mfart. Erna, Brämmer, Petrograd, tom; den 26: mkutter Primus, Johansson, Slite, slipers; den 27: mgal. Wega, Grafström, Ronehamn, tom; den 28: mkutter Primus, Johansson, Slite, slipers; den 29: d:o d:o. d:o, d;o, d;o.
Ankomnatartyg: till Fårösund Strå:
Den 16: bogsångf. Holmen III, Sjöström, Piteå, bogserar; pråm Oaxen 36, Gröndahl, d:o, tom: den 19: tremskon. Bleking, Olsson, Karlsborg, d:o; den 21: mskon. Wanda, Johansson, Waldemarsvik. d:o; den 22: d:o Dagny, Lindström, Västervik, d:o; den 24: mfart. Simson XI, Karlsson, Södertälje, d:o; den 26: mskon. Zenitha, Lenander, Karlshamn, d:o; den 27: bogsångt. Balder, Ljungström, Sundsvall, bogserar; pråm Kelso, Lindemark, d:o, tom; den 30: mskon, Fanny, Johansson, Västervik, tom; till Ahr: den 16: mskon. Klara, Larsson, Stockholm, tom; den 22: d:o Klara, Hammarberg, Orvik, d:o; den 23: d:o Martin, Spindel, Göteborg, d:o; den 27: mfart. Ida, Sporrong, Sikeå, d:o; den 30: mskon. Zita, Johansson, Västervik d:o; d:o Emma, Berndtsson, Örebro. d:o.
Avgångna fartyg: från Fårösund Strå:
Den 17: bogsångf. Holmen III, Sjöström, Piteå, bogserar; pråm Oaxen 36, Gröndahl, d:o, kalksten; den 20: trem.-skon. Bleking, Olsson, Karlsborg, d:o; den 21: mskon; Wanda, Johansson, Roaneby, d:o; den 23: d:o Dagny, Lindström, Stocka, d:o; den 25: mfart. Simson XI, Karlsson, Iggesund, d:o; den 27: mskon., Zenitha, Lenander, Karlsborg, d:o; den 29: bogsångf. Balder, Ljungström, Piteå, bogserar; pråm Kelso, Lindemark, d:o, kalksten; den 30: mskon. Fanay, Johansson, Södertälje, tom. från Ahr: den 17: mskon. Klara, Larsson, Sikeå, kalksten; den 23: d:o Klara, Hammarberg, Köpmanholmen, d:o: den 24: d:o Martin, Spindel, Göteborg, d:o; den 25: mfart. Ida, Sporrong, Sikeå, d:o; den 30: mskon. Zita, Johansson, Köpmanholmen, d:o; d:o Emma, Berndtsson, Karlstad, d:o.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 12 oktober 1932
N:r 237

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *