A.-B. Visby högre flickskola

höll i går ordinarie bolagsstämma härstädes under lektor W. Nymans ordförandeskap. Därvid beviljades styrelsen ansvarsfrihet och fastställdes balansräkningen. Till revisorer omvaldes drätselkassör Hjalmar Nilsson och bankkassör Vilh. Lundgren med bankkassör Valter Alfvegren som ersättare.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 1 oktober 1932
N:r 228

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *