Arméns motorisering.

Bilden visar en rad av bilar uppställda på Artillerigården i Stockholm

De stort anlagda arméförsöken, som just nu pågå i Uppsala-trakten, äro ej att betrakta som en fältmanöver i vanlig mening. Syftet med desamma är nämligen något alldeles sneciellt, ty det gäller ingenting mindre än att experimentera sig fram till en särskilt för svenska förhållanden lämpad form av den nya maskinarmén. Vårt lands säregna väg- och terrängförhållanden fordra en rörlighet och anpassningsförmåga hos de olika förbanden och transportmedlen av alldeles speciellt slag och ett material, som tål vid våra backiga vägar och gropiga sluttningar. Hur vi här i Sverige söka klara det problemet är en sak, som intresserat diskuteras i miltära kretsar långt utanför landets gränser, För utrustningen av det motoriserade artillerist har bl. av inköpts ett stort antal Fordbilar av en viss standardtyp och med enhetlig utrustning, s. k. rekognosceringsbilar. Vår bild visar överst en rad av dessa bilar uppställda på Artillerigården i Stockholm samt därunder en batterichefsbil på krigsstigen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 september 1932
N:r 225

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *