Sjömätningarna från år 1834 ej att lita på.

Sjökarteverket säger sig i yttrande till lotsstyrelsen ej kunna göra något uttalande rörande enslinjerna från de överensfyrar i Koviks fiskeläge i Sanda socken, Valborgsbodars i Fröjels socken och Marbodars i Havdhems socken, som fiskelägena anhållit få anordna i och för vägledning för sina fiskare. Sjökarteverket förklarar, att sjömätningarna inom dessa områden utförts åren 1832-1834 och äro av så underhaltig kvalitet, att något uttalande ej kan göras. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 27 September 1932
N:r 224

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *