Klintehamns lotsplats.

Lotastyrelsen hemställer hos k. m:t, att den efter lotsförmannen J. A. Stenbergs avskedstagande den 10 december ledigblivande lotsrörmansbefattningen vid Klintehamns lotsplats måtte tills vidare uppehållas allenast på förordnande. Styrelsen påpekar, att antalet lotssökande fartyg åren 1927-1931 uppgått till resp. 32, 44, 86, 54 och 27 för kalenderår. Så längs verksamheten vid lotsplatsen uppehälles, måste en förman finnas därstädes. Den ledigblivande förmansbefattningen kan därför varken indragas eller tills vidare hållas vakant. Då emellertid frågan om lotsplatsernas indragning kan bli föremål lör prövning av statens organisationsnämd. som f. n. torde ha lotsverkets orgamsation under granskning, anser styrelsen, att befattningen tills vidare bör uppehållas medelst förordnande. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 september 1932
N:r 219

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *