Nittiofem år fyller i dag

f. sjökaptenen John Segerdahl i Klintehamn.
Den vördnadsvärde och alltjämt ovanligt rörlige och ungdomlige 95-åringen har dagen till ära inbjudits till en festlig kollation å T. R:s lokal här i afton. Trots sin ålder har hr Segerdahl nämligen ingen tvekan att göra en stadsresa, när det faller honom in — han uppgives t. o. m. ha haft planer på att denna gång resa till staden på sin ägandes motorcykel, från vilka planer kan han lär ha avstått. Han har emelrertid körkort för motorcykel, vilket han förvärvade vid 87 års ålder, och det är vackert så. Heder åt en sådan 95-åring!

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 september 1932
N:r 219

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *