Nytt automobilregister.

Länsstyrelsen i Visby tillstyrker hos k. m:t ett av länsstyrelsen i Österbund utarbetat förslag till nytt automobilregister. De möjligheter till förenkling av registerföringen, som det föreslagna systemet skulle komma att medföra, äro så betydande, att en omläggning av registerföringen i enlighet mad förslaget framstår såsom synnerligen önskvärd.
I det av länsstyrelsen i Visby förda automobilregistret äro antecknade 1,550 automobiler och 591 motorcyklar. För länets vidkommande torde kostnaderna för ett omläggande av registret enligt det framlagda förslaget kunna beräknas uppgå till omkring 300 kr. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 september 1932
N:r 219

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *