Ingen radiofyr vid Stora Karlsö.

Med hänsyn till det statsfinansiella läget har lotsstyrelsen ej ansett sig böra vidhålla sin tidigare plan för anordnande av radiofyrar kring rikets klister, enligt vilken radiofyrar till en början skulle anordnas å tre fyrskepp och lika många fasta fyrar, däribland vid Stora Karlsö fyr. Utbyggandet av dessa radioanläggningar, sammanlagt 22 stycken, skulle enligt den tidigare planen ske i fem etapper, med sex under första utbyggnadsperiaden. För nästa är begär lotsstyrelsen endast 93,000 kr. för anordnande av radiofyr vid Understens fyr i Ålandshav. (P)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 september 1932
N:r 219

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *