Redovisning

för under augusti månad d. å. till mig insända gåfvor åt de fattiga enkorna och barnen after de på sjön vådligen omkomne Boberg, Hansson och Bergström i Gröttlingbo.
Lotslärlingen A. F. Hagström i Wisby 3 kr; dennes syster Maria Hagström 2 kr. = 5 kr., hvaraf till Boberska enka 3 kr., resten till lika fördelning mellan de 2:ne öfriga enkorna
(insände redan i juli) 5,00
N. Fredin i Rohne 1,00
En lyckligt lottad (Wisby Sig. C. J. B.) 25 kr. till hvarje familj, och dessutom 25 kr. till Bobergs blinda son 100,00
Mats Westergren Jufves i Sundre 0,50
15 Augusti (Wisby Sig. H. O. H.) 5,00
Summa kronor 111,50
Insanlingen fortfar.
Gröttlingbo prestgård d. 2 Sept. 1874.
J. N. Kinmark.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 5 September 1874
N:r 70

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *