Wisby.

Födde, döde, vigde, genom döden upp lösta äktenskap samt in- och utflyttade i Wisby stads- och landsförsamlingar under loppet af 1874.

Födde:
i staden mankön 67, qvinkön 60 = 127, deraf 13 oäkta,
i landsförs. mankön 4, qvinkön 3 = 7, deraf 1 oäkta.
Summa f. mankön 71, qvinkön 63 = 133, deraf 14 oäkta.

Döde:
i staden mankön 49, qvinkön 56 = 105.
i landsförs. mankön 1, qvinkön 2 = 3.
Summa döde mankön 50, qvinkön 58 = 108.

Vigde:
37 par.

Genom döden upplösta äktenskap:
genom mannens död 22, genom hustruns död 6 = 28.

Inflyttade:
till staden mankön 269 qvinkön 321 = 590,
till landsförs. mankön 12 qvinkön 17 = 29.
Summa inflyt. mankön 281 qvinkön 338 = 619.

Utflyttade:
från staden mankön 217 qvinkön 260 = 477,
från landsförs. mankön 19 qvinkön 18 = 37.
Summa utflyt. mankön 236 qvinkön 278 = 514.

Folkmängden, som d. 1 Januari 1874 utgjorde mankön 2,848, qvinkön 3,604 = 6,452 personer, deraf i staden 6,180, utgör den 1 Januari 1875 mankön 2,914, qvinkön 3,666 = 6,583 personer, deraf i staden 6,315.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 9 Januari 1875
N:r 2


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *