Dödsfall.

I sitt hem härstädes avled i går afton f. d. domkyrkovaktmästaren Oscar Svensson i en ålder av nyss fyllda 76 år.
Oscar Ludvig Svensson var född i Stensjögam, Kalmar län, den 17 aug. 1856, man kom redan vid tio års ålder till Gotland, dit hans föräldrar då flyttade. Han antogs, efter att ha tjänstgjort som militär och vid hospitalet härstädes, till vaktmästare vid härvarande domkyrka år 1880. På denna post kvarstod han i icke mindre än 41 år, medan olika generationer av icke blott kyrkobesökane utan även tjänstgörande prästmän växlade. Han hade sålunda tillfälle att tjänstgöra under trenne biskopars tid, under icke mindre än fyra lordinarie kromministrar, under fyra organister och trenne domkyrkoklockare. Han kunde sålunda mer än de flesta förtjäna namnet trotjänare. Han fick också emottaga Patriotiska sällskapets guldmedalj och har, sedan han år 1921 lämnade sin tjänst, åtnjutit pension från församlingarna.
Allvarlig till sin läggning och besjälad av en omutlig plikttrohet fyllde han med nit och aldrig sviktande intreve sitt levnadskall. Även i sitt privata liv var han redbarheten personificrad, varför han också efterlämnar det aktade minnet av en helgjuton personlighet, en verklig hedersman i allt sitt görande och låtande.
Närmast sörjes den bortgångne av maka i andra giftet samt av barn, nämligen en son, häradsskrivaren Rich. Svensson i Stockholm, och två gifta döttrar, samt barnbarn och syskon.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 september 1932
N:r 216

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *