De ”snuskiga” gotlänningarna.

Man läser i tidningarna om, att någon kringvandrande arbetslös eller agent e. d. kommit hit till Gotland och strax varit färdig att förtjäna någon slant hos tidningen Social-Demokraten med att sprida ut sensationella skymfhistorier om gotlännigarna, d. v. s. om de gotländska bönderna, mot vilka han tydligen i förväg haft stadsarbetarnes vanliga inställning. Han hör tydligen till dem, för vilka »bonde» är det värsta skällsord. Men man skulle vilja veta vad han fått fatt i den uppgiften, att familjerna på Gotland äta ur samma fat. För den som år uppfödd på den gotländska landsbygden och haft tillfälle att studera allmogens livf helg och söcken, förefaller diet otänkbart, att något sådant skulle leva kvar. Det var okänt redan för 30 å 40 år sedan. Var har han hittat något sådant utsökt familjeaiv, att dylikt förekommer? Var har han fått fatt i denna »gotländska ladugård»? Och i vilken socken betalas daglönare i genomsnitt med 75 öre och 1 krona pr dag? Det är hårt, att vår gotländska befolkning skall orättvist förtalas på detta sätt över hela Sverige av främlingar, som gå omkring och begära gästfrihet här på Gotland.
Gotlänning..

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 september 1932
N:r 216

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *