Consert för ett välgörande ändamål

gifves i afton å Läroverkets stora sal, af den utmärkte violisten professor Lindberg med benäget biträde och hoppas vi att så många som utrymmet medgifver begagna detta tillfälle att förena nytta med nöje. Priset är äfven billigare än vanligt.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Juli 1875
N:r 60

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *