Ihjälsparkad av en häst.

En olycka, som krävde gett människoliv, inträffade i går eftermiddag vid Kvie i Ekeby, i det att 77-årige arbetaren Fr. Johansson, Hägelarva i Kvie, blev så illa sparkad av en häst, att döden följde. Johansson hade gått ut i stallet i ett ärende, men då han dröjde alltför länge anade man oråd. När gårdsfolket vid halv 7-tiden kom tillstädes påtr’äf’fades Johansson liggande sanslös invid spiltan, sparkad i huvudet av hästen, som stod där. Huru olyckan tillgått är icke klarlagt, men det antages, att Johansson drabbats av svindel eller dylikt och därvid fallit omkull invid hästen, som blivit skrämd och sparkat bakut. Av allt att döma hade hästen sparkat flera gånger, enär Johansson träffats på flera ställen i huvudet. Man styrde geolast om att ambulansen efterskickades, och den skadade fördes så fort så sig göra lät till lasarettet. Han var vid framkomsten dit fortfarande sanslös och avled vid 4-tiden i dag på morgonen.
Den så sorgligt omkomne, som i ett flertal år varit i tjänst hos J. Angelöf, Kvie, beskrives som en duktig och skötsam arbetare. Änkeman sedan en följd av år, efterlämnar han som närmast sörjande en dotter.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 september 1932
N:r 213

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *