Hästarna rusade in bland militären.

Vid halv 10-tiden i morse inträffade på landsvägen invid järnvägsövergången i närheten av Vible i Västerhejde en skeningsolycka, som kunnat få vådliga följder. 39-årige lantbrukaren Ragnar Larsson från Krokstäde i Tofta hade stannat med sin hästskjuts vid sidan av landsvägen för att ordna draglinorna, då de för vagnen spända tvenne hästarna av någon anledning blevo skrämda och satte av i sken landavagen norrut, varvid körsvennen släpade mellan hjulen under vagnen. fästarna kommo emellertid icke så långt, ty ett kompani infanterister med cyklar under kapten Nilsson-Wiesels befäl kom i samma ögonblick vägen fram. Kompaniet måste givetvis hastigt kasta sig åt sidan, men hästarna blevo hejdade i sin våldsamma framfart och kunde snart fasttagas. Ett par cyklar hade emellertid fått några ordentliga skrapor. Värre var det med körsvennen, som enligt vad det berättas oss, icke kunnat komma ifrån med livet om hästarna fortsatt sitt vilda lopp, ty han låg formligen fastklämd under vagnen, och när han framdrogs blödde han starkt från huvudet. Militären styrde genast om att ambulanssen eftertelefonerades, men strax därefter kom en privatbil på väg till Visby, och med denna fick nu den skadade medfölja in till lasarettet. Därifrån meddelat på vår förfrågan, att Larsson ådragit sig sårskador i huvudet, men att det icke ar någon fara för livet, såvida icke komplikationer tillstöta.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 september 1932
N:r 213

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *