Landsbygden. Ardre.

ARDRE, 29 aug.
Linde stråkorkester konserterade i Ardre kyrka igår eftermiddag. Programmet omfattade dels bekanta melodier av Haydn, Schubert och Schumann, dels även gotländsk folkmusik, till vilken man kan räkna ett par kompositioner för stråkorkester ach trio av D. Ahltrvist. För övrigt omväxlades med violin- och orgelsoli.
Musikanternas prestationer följdes med synbart intresse av en tyvärr ganska fåtalig publik. De båda solisterna, hrr G. Pettersson och K. Söderdahl, utmärkte sig för en klar., sober ton, fri från publikfriande svulst och sentimentalitet. Hela orkestern spelade f. ö. flärdfritt, enkelt och rent med behaglig frihet från överdrifter i tempi och nyansering. Det år att hoppas, icke blott att denna amatörsammanslutning ostört får utvecklas till fördjupad musikalisk uppfattning, utan även att sudergutarna skola understödja och uppmuntra denna deras egen orkester. Den förtjänar det, icke blott på den grund, att musiken är en värdefull faktor att medräkna i kampen mot ett förytligande nöjesliv, utan även för dess obestridliga kvalifikationer.
Marc.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 30 augusti 1932
N:r 200

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *