Landsbygden. Anga.

ANGA, den 27 aug.
Till den. sista vilan vigdes här i lördags den 27 d:s stoftet av försam, tingens äldste menliga invånare, f, d. hemmansägaren Lars Larsson, Suderbys, som vid sitt frånfälle uppnått den höga åldern av 87 år. En man av gamla stammen som oberörd av livets påtryckningar bibehållit sin jämvikt. i sina från barndomen medfödda anlag, gick han sin väg lugnt fram. Trots stor begåvning på huvudets vägnar, kom han aldrig att framträda i det offentliga, utan han verkade troget i sitt kall i det tysta. Vila han nu i frid.
Sädesskörden har här snart idet närmaste avsiutats och återstår blott någan del av vårsäden. Råg och vete ha nu tröskats och lämnat rätt så bra resultat, både i kvantitet och kvalitet. Rågsådden har tagit sin början och kan snart ansas avslutad, men det har varit klent bsställt med »såmyren».
Strömmingsfisket har utanför kusten givit dåligt resultat i sommar. 1 á 2 valar pr båt är för otillräckligt för att betala mödan.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 30 augusti 1932
N:r 200

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *