Efterlysning.

Husbondesonen Mathius Daniel Broman på Fårön, som afrest till utrikes ort, och på mera än 20 år icke låtit sig afhöra, förelägges, enligt Gotlands norra häradsrätts beslut 12 april 1875, att, derest han lefver, sig angifva hos nämnda Rätt eller dess Ordförande.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 20 Juli 1875
N:r 57

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *