Intet statsbidrag till idrottsplatsen i Slite.

Arbetslöshetskommissinnen har avslagit Othems sockens arbetslöshetskoirmittes framställning att såsom statalommunalt reservarbete få anlägga idrottsplats i Slite. Avslaget motiveras med den ringa arbetslösheten i socknen.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 augusti 1932
N:r 197

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *