Irland fortsätter sin kamp

för frigörelse från England. Som ett led i denna frihetskamp ingår även bojkott av engelska varor. I den irländska staden Loughres har man till och med hängt upp stora plakat med uppmaning att ej köpa engelska varor.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 24 augusti 1932
N:r 195

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *