Badgäster i Visby

(forts. från nr 53). Fröken Emma Köbler Södertelje, apotekar P. Fridén Linköping, Lars Andersson Ångermanland, H.E. Molander d:o, O. Bergvall d:o, fröknarna Louise Thunell Eskilstuna, och Anna Sellström Hernösand, Theodor Ekedahl, E. Ekedabl, och Fredrique Ekedabl alla från Gefle, P. O. Johansson Helsingland, Lars Nilsson Nerike, fru Anna Ågren Sundsvall, hofrättsrådet Vidström med fru Stockholm, fröken Fanny Vidström Vermland, kapten Schmidt med fru, Finland, Enkelöjtnantskan (2) Holm med Some döttrar d:o, fröken Norman Stockholm, A. J. Södergren Upsala, fröken Ida Björkman Helsingborg, fru Lindeberg med dotter Nerike, fröken Math. Björkman Stallarholmen, J. Rosenius Stockholm, fröken Olivia Elfling Stockholm, A. F. Dablstedt, G. Dablstedt och fröken Sophie Dahlstedt alla från Gefle, lärarinnan Beata Svensson Skåne, fru E. Björkman och fröken Hanna Björkman Malmö, kyrkoh. Blomqvist med 2:ne döttrar Finland, Lärarinnan Johanna Andersson Skåne, fröken Beata Bengtsson d:o, F. Gerle Karlskrona, kyrkoh. Olof Stille Skåne, tru Ida Vennberg Finland, fröken Sopbie Löngren Gessie, bokbindar Alf. Bratt Gefle, Edv. Ploman Stockholm, fröken Sofi Forsströmsson Hudiksvall, fröken Rosa Forsén Finland.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 Juli 1875
N:r 56

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *