Gotlands motorförening

hade i går afton ett animerat samkväm med supé och prisutdelning å Snäckgärdsbaden, varvid de prisbelönade från manövertävlingen fingo sina plaketter och pokaler. I samband därmed yttrade föreningens ordförande konsul Björkander några ord, framhållande det glädjande i att Motorföreningen lyckats arrangera en manövertävling och att denna gått så väl i lås. Tävlingen och de tävlande hade av K. A. K:s närvarande expert fått mycket goda vitsord, och konsul Björkander begagnade tillfället att framföra ett tack till såväl de avlande som tävlingsledningen för respektive insatser i tävlingen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 24 augusti 1932
N:r 195

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *