Hemse.

Föredrag
över ämnet: »Den tigande Guden, den levande Guden», hölls i söndags kväll å Frälsningsarmen av kyrkoherde Skredsvik. Det givande och gedigna föredraget åhördes av en rätt stor församling, som genom dessa rader vill sända föredragshållaren ett varmt tack. Dessutom förekom sång och musik till orgel och stränginstrument samt avslutning med gemensam sång och bön.

Farvälmöte
hålles om söndag å frälsningsarmen för adjutant Franzon och löjtnant Samuelson, som under en tid av ett år verkat vid kåren. Deras nya arbetsfält är ännu ej känt, men meddelas vid farväl-mötet.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 24 augusti 1932
N:r 195

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *