Gotlands artillerikår.

Förrådsmannen vid Gotlands artillerikår, furiren i kårens reserv Helge Jupither anhåller hos k. m:t om rätt att för vinnande av kompetens för befordran till sergeant i reserven fullgöra en repetitionsövning under tiden 7 sept.-6 okt. i år. Kårchefen och militärbefälhavaren tillstyrka ansökningen. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 24 augusti 1932
N:r 195

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *