Gotlands blåbandsförbunds sommarting

hölls i går under vanliga former å Lindeberget i Linde. Ganska mycket folk hade kommit tillstädes. Mötet inleddes med hälsningsord av lantbr. Kr. Niklasson ett anförande av landstingsman Aug. Jacobsson, Allmungo i Havdhem, varefter föredrag hälga av pastor S. Nahlbom i Näs, som talade över ämnet »Program och problem» ooh pastor Joel Kullgren, som i ett livligt och medrycillande anförande framförde en del synpunkter på nykterhetsfrågans nuvarande läge. Linde stråkorkester medverkade under mötets lopp med en, del musiknummer. Sedan mötets förhandlingar avslutats, samlades mötesdeltagarne vid Odvalls gård, där kaffe serverades.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 8 augusti 1932
N:r 181

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *