Flygtrafik Stockholm-Visby nästa år?

Chefen för Aerotransport kapten O. Florman, som i en intervju uttalat sig om den hittills gångna lufttrafiksäsongen, med vilken han är storbelåten, har samtidigt på tal om planerna för framtiden omnämt, att bolaget till nästa sommar hoppas få i gång en flyglinje till Visby, så att man skulle kunna komma ned hit på en timme. Då svårigheter ibland kunna uppstå att landa med flygplan på havet vid Visby, ämnar man försöka ordna med landningsplats på land i närheten av stadens.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 8 augusti 1932
N:r 181

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *