Prästerligt.

Kyrkoherde Artvid Ruhr i Roma åtnjuter tjänstledighet fr. o. m. den 5, t. o. m. den 24 aug. Som vice oas-ton tjänstgör under tiden kontraktsprosten G. Reuser med folkskollärare Hugo Lindström i Visby som predikobiträde.
— Kyrkoherde Carl Söderberg i Othem är tjänstledig fr. o. m. den 5 t. o. m. 25 aug. med kyrkoherde E. W. Gyberg i Dalhem som vikarie och fil. mag. Arne Sundahl i Slite som predikobiträde.
— T. f. kyrkoherden Olof Havrén i Hejde har tjänstledighet under tiden 3-16 aug. med prosten K. Havrén som vikarie och teol. stud. Josef Hoffman som predikobeträde.
— Kontraktsprosten G. Kellström, som i egenskap av prästerligt ombud för Visby stift skall bevista detta års kyrkomöte, har beviljats tiänstledighet fr. o. m. den 12 aug. t. o. m. dagen efter kyrkomötets avslutande. Pastoralvården i Havdhem uppehålles under tiden av kyrkoherde Henning Björkqvist Hablingbo.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 3 augusti 1932
N:r 177

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *