Gotlands hemslöjdsförening

har i dag haft ordinarie årsmöte å länsresidenset under landshövdingenkan Gertrud Rodhes ordförandeskap. Av styrelse- och revisionsberättelserna. vilka föredrogos, framgick bl. a., att inventering förrättats i Lummelunda ting (det sista) samt att i Visby inventering pågått under sommaren och hösten 1931. Provvävnad av kostymtyger har påbörjats och lämnat gott resultat. Föreningens försäljningsverksamhet visar under året en omsättningssumma av kr. 33,444:64. vilket utgör en ökning mot föregående år av kr. 4,814: 78. Åt föreningen ha under året arbetat 43 personer, till vilka arbetslöner utbetalats med kr. 5,814: 14.
Vid slutet av år 1931 räknade föreningen 280 medlemmar.
Statförslaget för nästa år, slutande på kr. 1,656:55 för föreningen och på kr. 6419:60 för affären, godkändes.
Till styrelseledamöter omvaldes fruarna Gertrud Rodhe, Augusta Skårman, Hermanna Jansson, prof. Nils Lithberg, f. folkskollärare Th. Erlandsson, fruarna Elin Höggren, Hejnum, Elin Ronqvist, Visby, Helga Larsson, Buttle, Karin Smitterberg, Klintehamn, Agnes Dahlström, Grötlingbo och Anna Sjögren, Lummelunda, samt fröken Laura Stålhandske, Västerhejde. För Roma ting nyvaldes fru Ebba Johansson, Larsarve, för Garda ting fröken Alma Boberg, Kyrkebys i Etelhems och för Burs ting fru Math. Torbiörnsson, När. Revisorer blevo konsulent B. Ljunggren och fröken Maria Kolmodin med rektor R. Lövenberg, Hemse, och kapten H. Kyhlberg. Visby, till suppleanter. Till de föregående revisorerna, bankdir. A. Dahlbäck och länsjägmästare R. Melin, vilka avsagt sig, frambar landshövdingskan på föreningens vägnar några tacksamhetens ord för deras arbete.
Härefter lämnade landshörvdingskan en, redogörelse för föreningens arbete hittills under året och bringade därvid fru Smitterberg, Klintehamn. föreningens tack för det intresserade arbete hon nedlagt vid spinntävlingen. Bl. a, meddelade, att en liknande tävling är på rävslag att hållas i Linde under sommaren, samt att en vävkurs påbörjats å Fårö, till vilken åtta elever anmält sig.
Sedan föredragningslistan genomgåtts, och de närvarande tagit en titt på den lilla utställningen av mattor, filtar, schalar m. m. som anordnats på, residenset, överlämnades lordet åt konsulent Ljunggren, som höll ett livligt uppskattat föredrag om det gotländska utegångslårets historia.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 28 juli 1932
N:r 146

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *