Landsbygden. Gammelgarn.

GAMMELGARN, 20 juni.
En högtidlig och gripande begravning förrättades härstädes igår då stoftet efter avlidna lärarinnan fru Agnes Hammargren vigdes till gravens ro. Då liktåget framkom till kyrkan hade skolbarnen försedda med svenska flaggor, bildat häck, genom vilken den blomsterhöljda kistan, under tonerna av »Händels Largo» inbars i det med levande ljus, granar och blommor vackert smyckade templet och placerades på katafalken, varomkring den stora mängden av kransar och blommor nedlades. Sedan psalm 452: 1 v. sjungits, framträdde kyrkoherde C. J. Björkander och höll en anslående dödsbetraktelse Oves den avlidnas livsgärning, hennes plikttrohet i sitt kall och den glädje hon alltid spaitt omkring sig. Därefter förrättades jordfästningen enligt ritualen. Sedan skolbarnen från läktaren under folkskollärarinnan fru Södermans ledning sjungit »Herren år min herde god» utförde pastor Palmgren begravningsmässan. Efter det pealmen 452: 2, v. sjungits utbars kistan under tonerna av prins Gustafs »Mina levnadstimmar stupa». för att stinkas i gravens tysta gömma.
En stor mängd församlingsbor hade slutit upp för att följa den avhållna lärarinnan på hemvas sista färd och bevisa sin tacksamhet, och i blommor och kransar blev hon bäddad.
Vid graven tackade kyrkoherde Björkander å Gammelgarns skolråds vägnar för gott och plikttroget arbete och nedlade en krans med vita band: Ett sista tack för trogen tjänst. Å Torsburgskrertsens av Sveriges lärareförenings vägnar talade folkskollärare Gardell, Ala, som tackade för den glädje den bortgångna alltid spritt omkring sig och nedlade kretsens krans med blå och gula band: Tack för gott kamratskap. En skolflicka tackade å sina och kamraternas vägnar och nedlade deras krans med och gula band: En sista hälsning från tacksamma skolbarn. Till sist framförde den avlidnas make sitt och sina barns tack till alla för allt deltagande och för alla blommor till dem avlidna.
Må hon nu vila i ro efter en i mänsklighetens tjänst välanvänd arbetsdag.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 22 juni 1932.
N:r 142

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *