Lektor Mathias Klintbergs stoft

fördes i går afton med ång. Drotten till Stockholm, där jordfästningen skall äga rum på lördagen i Norra krematoriet. Densamma komme att förrättas av hovpredikanten Joh:s Norrby och sedan stoftet undergått eldbegängelse skall detsamma återföras till Visby, dit det åter anländer på tisdagen.
Innan kistan i går fördes till hamnen hade omkring båren i sorgehuset samlats en del anhöriga och personliga vänner till den bortgångne, däribland konsul Ekman med fru, prafessorerna Munthe och Lithberg, raktor Steffen m. fl. I sorgehuset hade anordnats en tilltalande minnesstund, i det att fru Valborg Beer sjöng en del sånger, däribland Largo av Händel, Hemlängtan m. fl., medan direktör Friedrich Mehler till violin utförde musik. Komminister Nils Öberg höll också en kart betraktelse och den bortgångnes systerson, prof. Henrik Munthe, framförde några avskedsord. Kistan fördes därefter under klockringning till hamnen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 22 juni 1932.
N:r 142

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *