Lustresa

med ångfartyget Gotland företogs till Lilla Carlsö’ igår kl. 10 f. m. Bland cirka 150 passagerare, befunno sig äfven landshöfdingarne Hamilton och Åkerhjelm, hofstallmästaren grefve Posse, statsrådinnan Bergström och grefvinnan Horn m, fl. herrar och damer. På återfärden lade ångbåten bi utanför H. K. H. prinsessan Eugenies vackra Fridhem. Resan gynnades af det vackraste väder och alla voro belåtna med färden. Återkomsten till Wisby skedde 8,20 eftermiddagen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 22 Juli 1874
N:r 57

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *